صفحه اصلی گالری تجهیزات فرم استخدام نظرسنجی اخبار پرسش و پاسخ تماس با ما درباره ما
امروز : پنج شنبه ، 10 فروردین 1402        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 

نام کاربری :
رمز ورود :
  


Hormone

آزمایشاتی از قبیل:

17OH Progesteron                                          DHEA-S

AFP                                                              Estradiol(E2)

Anti HAV Igm                                                 Esterogen(Esteradiol)

Anti HBe Ab                                                   Ferritin

Antimicrosomal Ab                                           Folic Acid

Anti phospholipid IgG                                        B12

Anti Phospholipid IgM                                       Free PSA 

Beta 2 Microglobolin                                          PSA

Beta HCG Serum                                               Free T3

CA125 Serum                                                   Free T4

CA15-3 Serum                                                  Free Testesteron

CA19-9 Serum                                                  Testesteron

Calcitonin                                                          FSH

CEA                                                                   LH

Cortisol 8 AM                                                     Prolactin

Cortisol 4PM                                                       HGH

C-Peptide                                                           H-Pylory IgG& H-Pylory IgM

HBC-Ab                                                               IGE

HBe-Ab                                                               Insulin Base

HBS-Ag                                                               Progesteron RIA

HBS-Ab                                                               Rubella IgG& IgM

HCV-Ab                                                               Stool for Hpylory

HIV Ag & Ab                                                        T3 Uptake

T3                                                                      Thyroglobulin (TGB)

T4                                                                      Urine Free Cortisol

TSH                                                                    Urine Cortisol

Urine Metanephrine                                               Urine Nurmetanephrine